Drentheland
 
Familie Venema houdt zich sinds 1994 bezig met duurzame landbouw. De boerderij heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een breed bedrijf met verschillende takken. Sinds 2005 biedt Drentheland daarnaast dagbesteding aan mensen met een zorgvraag.
De overstap naar duurzame en ambachtelijke productiemethoden is destijds gemaakt vanuit de wens om dicht bij de natuur en de mens te staan en de natuurlijke kringloop in stand te houden. De zorgboerderij sluit hier uitstekend bij aan.
 
 
 
Copyright 2010 Drentheland
‘Mijn Drenthe’
Ik heb u lief, mijn heerlijk landje,
Mijn eenig Drentheland,
Ik min de eenvoud in uw schoonheid,
'k Heb u mijn hart verpand.
Mijn taak vervuld' ik blijde,
Waarheen ook plicht mij riep,
Uw geest was 't, die mij leidde,
Daarom vergeet 'k u niet.
 
1e couplet ‘Mijn Drenthe’
1928, Jan Uilenberg