Veehouderij

Varkens

Op Drentheland worden varkens van duurzame rassen gehouden die bestand zijn tegen verschillende weersomstandigheden, zo hebben ze beharing wat verbranding in de zon helpt tegen te gaan en temperatuur reguleert. We houden er combinaties van ouderwetse rassen zoals Husumer, Duroc, Bentheimer en Pitrain. We hebben er 2 zeugen en een eigen beer. De zeugen krijgen ieder eens per jaar een toom biggen die bij ons grootgebracht worden en een prachtig leven leiden. De varkens kiezen zelf of ze binnen in de strohokken of buiten willen verblijven.

Runderen

De runderen zijn veelal van zeldzame rassen als de Groninger blaarkop maar soms wordt er een kalf van een ander ras aangekocht wat niet rendabel is voor de reguliere veehouderij doordat het te licht van gewicht is (tweeling) en daardoor afgespoten dient te worden. Deze dieren hebben op Drentheland ruimschoots de tijd om op te groeien tot een unieke koe.

Kippen

Dan is er nog de pluimveestapel. Het jaar rond worden er eieren uitgebroed van ons mooie fok toom die haar plek heeft in de boomgaard. De kuikens worden opgefokt in ruime strooiselhokken en leggen na een half jaar hun eerste eieren in het royale groepsverblijf met buitenruimte. Het zijn duurzame kippen die meerdere jaren meegaan en teven geschikt zijn voor een mals stukje kippenvlees. Wanneer er voor de boerderij voldoende kippen opgefokt zijn om in de vlees en eierenbehoefte van de consument te voorzien, worden er kippen aan de particuliere klant aangeboden.

Onze dieren worden op Drentheland geboren en hebben daar alle tijd om op te groeien tot volwassen dieren. Het uiteindelijke doel is om te dienen als voedingsproduct voor de consument. Dit op een manier waar wij volledig achter kunnen staan.